Detta är väldigt svårt att svara på, men utav egen erfarenhet så håller sängar under 15.000 kr inte längre än max 5 år, och då skulle jag säga att det är bra. Sängar över 15.000 kr och upp till kanske ca 30.000 kr kanske i bästa fall 10 år, och sängar över det upp till 15 år i bästa fall.

Källa: Sängar.com